Dataskydd

Det är i allmänhet möjligt att använda vår webbplats utan att lämna personuppgifter. Om personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på våra sidor sker detta så långt som möjligt på frivillig basis. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att skydda uppgifterna fullständigt mot tredje parts åtkomst.

Det är uttryckligen förbjudet för tredje part att använda de kontaktuppgifter som offentliggjorts inom ramen för skyldigheten att lämna in uppgifter om avtryck för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Operatörerna av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel genom skräppost.