Forest Magic

Ålder: från andra klass, Flerdagsprogram,

Period: april till oktober

Mystiska spår

Ålder: från tredje klass och uppåt, Program som pågår i flera dagar

Period: hela året

Skogens jul

 Ålder: från 1:a klass Flera programdagar

Period: oktober-december

Äventyr skogen

dagsprogram

Ålder: från 1:a klass

Period: hela året

Rövare, grottor och havet

dagsprogram

Ålder: från 1:a klass

Period: hela året

Klass Lag Natur

dagsprogram

Ålder: från och med 4:e klass

Period: hela året